Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Актуелно саветовање – Поцетак примене новог Закона о опстем управном поступку

Бесплатно за претплатнике на издања компаније Параграф
За непретплатнике по промотивној цени од 2.900 РСД

“ПОЧЕТАК ПРИМЕНЕ НОВОГ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ”

Ниш – 9. јун | Београд – 16. јун | Нови Сад – 19. јун

Нови Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) почиње са применом од 1. јуна 2017. године и уноси значајне новине у процесна правила која обавезују државне и недржавне субјекте када поступају у управним стварима, односно кад: доносе управне акте, односно гарантне акте; закључују управне уговоре; предузимају управне радње; пружају јавне услуге. Закон има за циљ модернизовање управног поступка, што покушава да постигне најпре увођењем нових правних института али и редефинисањем постојећих, као и увођењем нових правила, како би се поступак поједноставио и учинио ефикаснијим и довео до смањења броја непотребних управних поступака и процедура.

ТЕМЕ САВЕТОВАЊА

Примена Закона кроз начела управног поступка
Управно поступање: управни акт, гарантни акт, управни уговор, управне радње и пружања јавних услуга
Основна правила поступка
Првостепени поступак – од покретања поступка и захтева странака, преко прекида и обустављања поступка, закључно са током поступка до доношења решења
Решење и закључак – облик и делови решења, исправљање грешака у решењу, рок за издавање решења и закључка
Редовна и ванредна правна средства
Прекршајна одговорност овлашћених службених лица и казнене одредбе
Прелазни режим примене новог и старог закона

Саветовање је намењено: Запосленима у државној управи и локалној самоуправи, јавним предузећима и установама, судијама, адвокатима, нотарима, извршитељима, другим правосудним професијама, као и свим учесницима управног поступка.

Предавачи: судије Управног суда, са дугогодишњим искуством у пракси.

ПРИЈАВИ СЕ

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email