Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Актуелна саветовања

Поштоване колеге,

Обавештавамо вас о актуелним саветовањима у месецу октобру 2015. године у вези најновијих измена и допуна Закона о ПДВ, Јавним набавкама, Максималном броју запослених у јавном сектору.

Администрација АК Ниш

I Једнодневно саветовање: НАЈНОВИЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА

Примена од 15. октобра 2015. године. Подзаконска акта, или Правилник који ће објединити сва подзаконска акта – очекује се да ће бити донет/и до 15. октобра 2015. године. Компанија Параграф организује саветовања у овим терминима, како би на саветовањима била обухваћена сва подзаконска акта, или обједињени Правилник.

 • Ниш – 21. октобар
 • Нови Сад – 23. октобар
 • Београд – 26. октобар

Придружите нам се на саветовању поводом најновијих измена и допуна Закона о порезу на додату вредност и подзаконских аката!
Од тема издвајамо: Евидентирање страних лица у систем ПДВ – обавеза одређивања пореског пуномоћника; Порески дужник за промет добара и услуга у грађевинарству – измењени услови за примену интерног обрачуна ПДВ; Порески дужник код промета добара у поступку реализације хипотеке, залоге и у извршном поступку; Измене код одређивања места промета добара и услуга у појединим случајевима; Измене код настанка пореске обавезе; Измене код пореске основице и пореске стопе; Измене код пореских ослобођења; Измене у вези са правом на одбитак претходног пореза; Измене у вези са опорезивањем промета половних моторних возила; Обавеза достављања прегледа обрачуна уз пореску пријаву; Измена рока за достављање пореске пријаве за тромесечне обвезнике; Остале измене и допуне Закона о ПДВ; Кратак осврт на и

Предавачи: Еминентни стручњаци – сарадници компаније Параграф и уредници стручног часописа “Пореско-рачуноводствени инструктор”

Сви учесници саветовања, уз плаћену котизацију, добијају ГРАТИС ЗБИРКУ ПРОПИСА “ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ПОДЗАКОНСКА АКТА – са КОМЕНТАРОМ најновијих измена и допуна закона и подзаконских аката”

За више информација (теме, сатница, предавачи, котизација) кликните oвде.
За пријаву кликните oвде.
Контакт: 011/3292-067, 011/2750-024; мејл: savetovanja@paragraf.rs

II Једнодневно саветовање: ПРИМЕНА НАЈНОВИЈИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 • Ниш – 12. октобар
 • Нови Сад – 14. октобар
 • Београд – 16. октобар

Придружите нам се на једнодневном саветовању поводом најновијих измена и допуна Закона о јавним набавкама!
Од тема издвајамо: Приказ измењених, допуњених и новодонетих норми Закона кроз најзначајније институте у јавним набавкама; Актуелна упутства и ставови надлежних органа; Покретање и вођење поступака према новим одредбама Закона; Уочени проблеми у примени нових норми у пракси и могућа решења; Смернице за израду интерних аката наручиоца-модели

РОКОВИ: Измене и допуне Закона на снази од 12.8.2015. године; Обавеза објављивања интерног акта до 12.10.2015. године; Доношење и објављивање интерног плана за борбу против корупције до 12.11.2015. године; Одредбе о плану јавних набавки у примени од 1.1.2016. године.

Предавачи: Еминентни стручњаци, представници Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Сви учесници саветовања, уз плаћену котизацију, добијају ГРАТИС КОМПЛЕТ ОД 3 КЊИГЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ!

 • I КЊИГА: Нови приручник за примену Закона о јавним набавкама, са тумачењем најновијих измена и допуна
 • II КЊИГА: Збирка прописа за спровођење поступака јавних набавки, са УПУТСТВОМ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОНУЂАЧИМА У ВЕЗИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА; Објашњења измењених и допуњених одредаба закона које су од значаја за понуђаче, подносиоце пријава и заинтересована лица
 • III КЊИГА: Приручник за полагање испита за службеника за јавне набавке

Редовна цена комплета износи 3.200 дин, уз цену котизације је гратис.
За више информација (теме, сатница, предавачи, котизација) кликните oвде.
За пријаву кликните oвде.
Контакт: 011/3292-067, 011/2750-024; мејл: savetovanja@paragraf.rs

III Једнодневно саветовање: УТВРЂИВАЊЕ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА ОД ЈЕСЕНИ 2015. ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ

 • Ниш – 5. октобар
 • Нови Сад – 7. октобар
 • Београд – 9. октобар

Компанија Параграф ПРЕМИЈЕРНО најављује саветовања поводом актуелне рационализације броја запослених и других новина у јавном сектору!

Рокови: Поступак рационализације је у току; Члан 20. Закона – престанак радног односа због испуњења услова за старосну пензију примењује се од 11.10.2015. године; Влада, аутономне покрајине и локалне самоуправе дужне су да утврде максималан број запослених на неодређено време појединачно код корисника јавних средстава, а крајњи рок за смањење броја запослених за 2015. годину је 11.11.2015. године.

Предавачи: Еминентни стручњаци – сарадници компаније Параграф и уредници стручног часописа “Буџетски инструктор”

За више информација (теме, сатница, предавачи, котизација) кликните oвде.
За пријаву кликните oвде.

Контакт: 011/3292-067, 011/2750-024; мејл: savetovanja@paragraf.rs

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email