Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

АКС – ДОПИС МИНИСТРУ ФИНАНСИЈА 12.01.2014.

АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дечанска 13, 11000 Београд, Србија

број: 15/2015
датум: 12.01.2015.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Г. ДУШАН ВУЈОВИЋ, МИНИСТАР
КНЕЗА МИЛОША 20
11000 БЕОГРАД

​Поштовани господине Министре,

​Поводом саопштења које је објављено на интернет адреси Пореске управе дана 30.12.2014., а у вези примене Уредбе о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опрезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС“ 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014) и информација које Адвокатској комори Србије достављају чланови коморе поводом поступања појединих филијала Пореске управе, обраћамо Вам се са захтевом да овој Комори доставите мишљење, односно Упутство о поступању надлежних државних органа у примени наведене Уредбе.

​Више адвоката са територије целе Републике су обавестили Адвокатску комору Србије да Пореска управа не примењује Уредбу о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опрезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности на све адвокате, већ само на оне који су уложили жалбе на раније донета решења позивајући се на тумачење које је дало Министарство финансија, да се врши принудна наплата дуговања доспелих обавеза по основу пореза и доприноса које су утврђене аконтационим решењима за 2014., као и да је једном броју адвоката који су били у поступку репрограма ранијих дуговања донето решење о обустави репрограма због не измиривања обавеза по аконтационим решењима за 2014.

​Имајући у виду наведене проблеме у примени Уредбе непходно је да Адвокатској комори Србије доставите мишљење, односно Упутство о поступању надлежних државних органа у примени наведене Уредбе, најкасније до четвртка 15.01.2015., с обзиром да је за петак 16.01.2015. заказана Конференција адвоката Србије и Скупштина Адвокатске коморе Србије.

​Истовремено вас позивамо да се именује и Стручни тим Министарства финансија ради наставка преговора везано за утврђивање критеријума и елемената за паушално опорезивање адвоката, а у складу са договором који је постигнут у новембру 2014. Према поменутом договору стручни тимови Министарства финансија и Адвокатске коморе Србије су дужни да усагласе критеријуме и елементе за паушално опорезивање адвоката за 2015 и наредне године до 31.03.2015., а како би се убудуће избегле овако непријатне ситуације.

​С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Драгољуб Ђорђевић, адвокат

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email