Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Адвокатски испит

Пријем захтева за полагање адвокатског испита, сходно члану 6. Правилника о адвокатском испиту, подноси се до 15-тог у текућем месецу за наредни месец у којем кандидат намерава да полаже испит.

Уз захтев за полагање испита подноси се документација наведена у члану 6. Правилника о адвокатском испиту.

Висина накнаде, по одлуци Управног одбора Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе Ниш од 09.05.2014, и допунама од 30.05.2014, износи:

  • за прво полагање испита 15.600,00 динара;
  • за накнадно полагање испита 5.200,00 динара, за кандидате који полажу један предмет;
  • за накнадно полагање испита 10.400,00 динара, за кандидате који полажу два предмета;
  • за накнадно полагање испита 15.800,00 динара, за кандидате који полажу цео испит.

Накнада се уплаћује на текући рачун Адвокатске коморе Ниш број 160-18231-91, сврха уплате: накнада за полагање адвокатског испита .

Полагање адвокатског испита обавља се у просторијама Адвокатске коморе Ниш, ул. Учитељ Тасина 16.

ПРЕДСЕДНИК AK НИШ
Бранкица Орловић, aдв.

Оригинал докумнта може се преузети oвде.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email