Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Адвокатска комора Париза организује едукацију за младе адвокате

Обавештавају се сви заинтересовани адвокати до 40 година живота да Адвокатска комора Париза организује едукацију за младе адвокате, да програм едукације на енглеском језику траје 10 недеља, а програм едукације на француском језику траје 8 недеља.

Кандидати који су заинтересовани за едукацију у Паризу сами сносе трошкове пута и боравка, а Адвокатска комора Париза трошкове едукације. Кандидати треба да испуњавају следеће услове:

-да имају до 40 година живота
-да течно говоре француски или енглески у зависности од тога за који се програм пријављују
-да имају закључен уговор о осигурању од професионалне одговорности
-да имају доказ о знању језика

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе и биографију на енглеском или француском језику у зависности од програма за који се пријављују, пропратно писмо на фрацуском или енглеском у зависности за који програм се пријављују, фотографију, копију путне испрев и потврду адвокатске коморе о професионалном статусу

Пријаве са неопходним доказима достављају се Адвокатској комори Србије

Програм можете преузети oвде.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email