Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Саветовање на Златибору – Кривично право – 22-24.септембар 2022.године

САВЕТОВАЊЕ ЗЛАТИБОР – КРИВИЧНО ПРАВО, 22 – 24. сеп­тем­бар 2022.

 

Срп­ско удружење за кри­вич­но­прав­ну те­о­ри­ју и прак­су, Министарство правде Републике Србије, Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Правосудна академија ВАС ПОЗИВАЈУ на 61 РЕДОВНО годишње Саветовање.

ИНФОРМАЦИЈЕ О САВЕТОВАЊУ И КОТИЗАЦИЈА – Удружење: телефон: 011 2658-019, E-mail: turanjaninveljko@gmail.com, sukp@sezampro.rs

РЕЗЕРВАЦИЈA СМЕШТАЈА: Уста­но­ва сту­дент­ских опо­ра­ви­ли­шта Бе­о­град, Р.Ј. „Рат­ко Митровић“ Зла­ти­бор – Телефон: 031-841-369, 031-841-625, 031-845-086, факс: 031-841-791.

 

Програм и ценовник саветовања можете преузети овде.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email