Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОБЈАВЉЕНО ЈЕ САОПШТЕЊЕ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА И ПЛАЋАЊА СВИХ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ПОЧЕВ ОД 01.01.2016. КОЈЕ ПРЕНОСИМО У ЦЕЛИНИ:

Обавештење

Обавештавамо пореске обвезнике – предузетнике који плаћају порез на приходе од обављања самосталне делатности на паушално и стварно утврђени приход (тзв. паушалци и књигаши), да ће се почев од 01.01.2016. године, утврђивање и плаћање свих пореских обавеза (порез на доходак грађана и доприноси за обавезно социјално осигурање), вршити према јединственом идентификатору – ПИБ, са позивом на број одобрења по следећој структури:
КК – ООО – ПИБ

При чему је:
КК – контролни број за низ цифара који представљају општину и ПИБ пореског обвезника, израчунат по модулу 97, контролни број се уписује са водећом нулом
ООО – ознака општине из прилога 3 Правилника, са водећим нулама
ПИБ – порески идентификациони број (9 нумеричких места)

Ближа обавештења и израчунавање контролног броја је доступно на сајту Пореске управе на адреси: http://www.purs.gov.rs/preduzetnici.html
Наведено се не односи на посебне категорије обвезника (самостални уметници, свештеници и верски службеници, инопензионери и домаћи држављани запослени у иностранству), пољопривреднике и физичка лица, односно све категорије које немају обавезу добијања ПИБ.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email