Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Јасмина Милутиновић: Преговори су за сада прекинути

Након четири састанка стручних тимова АКС и Министарства правде, данас су преговори прекинути због става министарства да су изменама ЗОЈБ из новембра 2014. довољно изашли у сусрет адвокатури и да су адвокатима омогућили састављање уговора о промету непокретности и солемнизацију истих, те да се може преговарати једино око поступка и начина солемнизације.

Поступак и начин солемнизације би по ставу Министарства правде могао да се уреди прецизније, како би се избегле недоумице око потврђивања уговора о промету непокретности од стране јавних бележника.

Понуђена је и измена одредбе по којој се у случају одбијања овере од стране јавног бележника, жалба изјављује Комори јавних бележника и понуђено да се жалбе изјављују Основном суду, на чијем службеном подручју јавни бележник обавља своју делатност.

Суштина понуђеног значи да јавнобележнички запис и даље остаје форма за уговоре из члана 82 ЗОЈБ, изузев уговора о поклону, што је једини уступак, када су у питању уговори из овог члана, као и опстанак солемнизације за уговоре о промету непокретности.

Министарство категорички, за сада, одбија легализацију (оверу потписа) уговора о промету непокретности и легализацију уопште у сфери уговора који за свој предмет имају непокретности.

Преговори су прекинути и стручни тим ће на данашњој седници УО АКС известити о току досадашњих разговора.

Јасмина Милутиновић

Председник АК Чачак

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email